Util s.l. Construcció Canovelles Barcelona
Util s.l. Construcció Canovelles Barcelona
Util s.l. Construcció Canovelles Barcelona
Util s.l. Construcció Canovelles Barcelona
Util s.l. Construcció Canovelles Barcelona

URBANITZACIÓ CAN Regasol - BIGUES I RIELLS

SUPERFÍCIE PARCEL·LA:
2.136,25 M2


NORMES URBANÍSTIQUES:

SUPERFÍCIE MÍNIMA PARCEL·LA: 2.000 M2
FAÇANA MÍNIMA: 30 M
OCUPACIÓ MÀXIMA: 15% INCLOSES LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS.
EDIFICABILITAT MÀXIMA: 0.30 M2 SOSTRE / M2 SÒL.
SEPARACIÓ MÍNIMA: 10 M. DE LA LÍNIA OFICIAL DE CARRER.
7 M. DE LA RESTA DE LINDEROS DE LA PARCEL·LA.
ALÇADA REGULADORA MÀXIMA: 7.50 M, CORRESPONENTS P.BAJA, P.PISO I ALTELL.

LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS no han de sobrepassar L'ALTURA MÀXIMA DE 3.30 M.